• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Tento rok je naša škola prihlásená do súťaže „Na nový level“. Opäť Vás prosíme o pomoc s hlasovaním.
    Sms-ka je spoplatnená (10 centov). Hlasovať môžete len 1x denne. Zašlite text NNL RUI na 6662. Ďakujeme.
 • {O nás}

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Explicabo dignissimos, adipisci ipsa aut.
   • Vitajte

   • Základná škola Belehradská 21, Košice

   • Základná škola na Belehradskej ulici číslo 21 sa nachádza v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Sídlisko je najmladšie v Košiciach. Škola bola otvorená 15. apríla 1991. V školskom roku 2018/2019 má škola 30 tried , ktoré navštevuje 691 žiakov. Na škole je zriadených 9 oddelení školského klubu detí. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 61 kvalifikovaných pedagógov, dve odborné zamestnankyne a 21 nepedagogických zamestnancov. Vyučovanie prebieha v tradičných, pekne upravených triedach, ako aj v odborných učebniach. Súčasťou školy sú pracovne vedenia školy a hospodárky školy, pracovňa výchovnej poradkyne, školskej psychologičky a školskej špeciálnej pedagogičky, jedáleň, knižnica, herne a kabinety.


    Škola je zameraná na vyučovanie cudzích jazykov už od 1.ročníka. Vybudovali sme dve plne funkčné jazykové laboratóriá, ktoré umožňujú vyučovanie cudzích jazykov najmodernejším spôsobom.  V rámci medzinárodnej spolupráce bola škola od školského roka 2006/2007 zapojená už do druhého projektu SOCRATES – COMENIUS I. Spoločne s partnerskými školami sme spoznávali kultúru jednotlivých európskych krajín. Naši žiaci aktívne komunikujú so žiakmi partnerských škôl pomocou e-mailu a videokonferencií.  Súčasťou školy je školský klub detí. Prevažuje v nej oddychovo-zábavná činnosť a hry.